PeopleSoft HCM

Toto integrované riešenie vám umožní jednoducho a efektívne riadiť ľudské zdroje a optimalizovať ich celkovú prevádzku.

PeopleSoft HCM poskytuje organizáciám všetkých veľkostí a priemyselných zameraní najširšiu funkcionalitu na trhu – od náboru, riadenia výkonnosti a talentov a sledovania základných údajov až po dochádzku, školenia a mzdy.

Výhody

Riešenie PeopleSoft Enterprise HCM vám umožňuje:

 • Spravovať ľudské zdroje globálne v jednom centrálnom systéme, ktorý rešpektuje miestne predpisy a normy.
 • Predvídať a optimalizovať rozdelenie pracovnej sily v rámci modulu Workforce Management.
  Znížiť náklady a zvýšiť produktivitu.
 • Prilákať, udržať a motivovať kľúčových zamestnancov pomocou integrovanej funkcie Talent Management.

Moduly

Základné komponenty

 • Zamestnanecké výhody – spravujte viaceré programy výhod v jednej výkonnej webovej aplikácii.
 • Mzdové rozhranie (konektor na poskytovateľa mzdovej kalkulačky – ADP).
 • Správa dôchodkov zahŕňa rôzne komplexné programy definovaných dávok v jednej databáze.
 • Global Payroll je nástroj s rozšíriteľnou platformou, ktorá umožňuje vytvárať medzinárodné mzdové listy na základe pravidiel v súlade s miestnymi požiadavkami. Prinášame lokalizované mzdové riešenie pre českú legislatívu. Sme schopní pokryť aj špecifické balíky mzdových podkladov v iných európskych krajinách.
 • Oddelenie ľudských zdrojov poskytuje komplexné služby v oblasti ľudských zdrojov, od riadenia pracovnej sily až po odmeňovanie a riadenie talentov.
 • Správa akcií automatizuje správu aktuálnych motivačných plánov.
 • Rozšírenie o krajiny prináša pravidlá špecifické pre jednotlivé krajiny.

Riadenie pracovnej sily

 • Správa neprítomností umožňuje automatizovať plánovanie neprítomností a súvisiacich náhrad vrátane časového rozlíšenia.
 • Správa zdrojov vám pomôže identifikovať potreby ľudských zdrojov a rozmiestniť ich čo najefektívnejším spôsobom.
 • Správa času a práce podporuje vykazovanie času a automatizuje spracovanie fakturácie času.
 • Správa cestovných nákladov a výdavkov zjednodušuje a automatizuje správu cestovných výdavkov a zavádza kontrolné mechanizmy pre cestovné náhrady podľa stanovených pravidiel.

Poskytovanie služieb zamestnancom

 • Rozhranie adresára poskytuje úplnú integráciu „out-of-the-box“ medzi hlavným úložiskom údajov (LDAP) a HCM.
 • Systémy eBenefits, ePay, eProfile, eProfile Manager Desktop poskytujú online samoobslužné portály.
  HR Help Desk podporuje celý obchodný proces od požiadavky až po jej vyriešenie.
 • Employee Communications (Komunikácia so zamestnancami) je komplexné riešenie na plánovanie a realizáciu HR programov, prieskumov a správu ďalšej komunikácie so zamestnancami.

Integrovaný manažment talentov

 • eCompensation je riešenie na správu programov odmeňovania zamestnancov.
 • eDevelopment podporuje osobný a profesionálny rozvoj vašich zamestnancov.
 • Od plánovania cieľov cez koučovanie až po hodnotenie výkonu a odmeny.
 • Performance zjednodušuje proces rozvoja.
 • Plánovanie nástupníctva pre jednotlivé pracovné miesta, zamestnancov a pozície súčasne.
 • so správou a sledovaním kľúčových zamestnancov v skupinách talentov.
 • Riadenie vzdelávania výrazne zlepšuje znalosti, zručnosti a schopnosti zamestnancov plánovaním a sledovaním vzdelávacích podujatí.
 • Náborové riešenie poskytuje prvotriedne nástroje pre kandidátov, personalistov a manažérov.
Your contact person

Tomáš Janeček

Managing Partner RSM Technology CZ
Zobraziť detail