Slovakia

Spracovanie účtovníctva – čo pre vás urobíme

Čo obnáša spracovanie účtovníctva od stabilného partnera s 20 ročnou skúsenosťou v obore?

1. Vedenie účtovnej evidencie v zmysle zákona o účtovníctve

  • Štandardizovaný reporting (súvaha, výkaz ziskov a strát, výkaz cashflow)
  • Bežná komunikácia s klientom, týkajúca sa príslušných účtovných dokladov
  • Účtovná likvidácia dokladov
  • Kontrola dokladov a zostatkov položiek účtovných výkazov
  • Spracovanie a účtovanie cestovných príkazov
  • Príprava pre evidenciu k DPH (záznamná povinnosť)
  • Spracovanie mesačnej alebo štvrťročnej súvahy, výkazu ziskov a strát, eventuálne reportu požadovaného klientom

2.Spracovanie ročnej účtovnej závierky a podkladov pre priznanie dane z príjmu pravnických osôb

3. Účtovné poradenstvo

Viac informácií na samostatnej stránke Účtovné poradenstvo.

4. Rekonštrukcia a revízia účtovníctva

Ak potrebujete zrekonštruovať účtovníctvo z akéhokoľvek dovôdu, alebo pokiaľ nebudete veriť číslam, ktoré reportujete/vykazujete, radi ich pre vás zrevidujeme a skontrolujeme správnosť zaúčtovaných transakcií.

5. Externá spolupráca

Pokiaľ sa ocitnete v situácii, kedy budete riešiť nečakaný odchod svojho zamestnanca, prípadne jeho dlhodobú absenciu, pomôžeme vám a do vašej spoločnosti vyšleme nášho skúseného profesionála, zvyknutého rýchlo sa prispôsobiť novým požiadavkám klienta. Možnosť krátkodobej či dlhodobej spolupráce

6. Ukončenie činnosti a likvidácia spoločnosti

  • Ukončenie činnosti a likvidácia spoločnosti
  • Pokiaľ sa klient rozhodne skončiť podnikanie v Českej republike, ponúkame komplexnú likvidáciu spoločnosti – náš tím odborníkov rôznych profesií (právnik, účtovníčka, účtovný supervisor, daňový poradca) zaistí všetky potrebné kroky počnúc zahájením a zápisom (rozhodnutie o zrušení spoločnosti) cez všetky účtovné závierky, súhlasy finančného úradu až po vymazanie spoločnosti z obchodného registra.
  • Postaráme sa o všetky právné, daňové a účtovné aspekty likvidácie a dosadíme osobu s právnickým vzdelaním, vhodnú pre výkon funkcie likvidátora.
Zaujala vás služba? Zdieľajte ju ďalej

Kontaktné osoby

Lenka Zdražilová

Head of Transaction Advisory Services and Accounting

+420 724 021 762

lenka.zdrazilova@rsmsk.sk

Zanechajte nám kontakt

Meno a priezvisko*:
Telefón:*

Referencie

Táto stránka využíva cookies pre personalizáciu a marketing viac informácií

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close