Slovakia
Jazyky

Spracovanie účtovníctva – čo pre vás urobíme

Čo obnáša spracovanie účtovníctva od stabilného partnera s 20 ročnou skúsenosťou v obore?

1. Vedenie účtovnej evidencie v zmysle zákona o účtovníctve

  • Štandardizovaný reporting (súvaha, výkaz ziskov a strát, výkaz cashflow)
  • Bežná komunikácia s klientom, týkajúca sa príslušných účtovných dokladov
  • Účtovná likvidácia dokladov
  • Kontrola dokladov a zostatkov položiek účtovných výkazov
  • Spracovanie a účtovanie cestovných príkazov
  • Príprava pre evidenciu k DPH (záznamná povinnosť)
  • Spracovanie mesačnej alebo štvrťročnej súvahy, výkazu ziskov a strát, eventuálne reportu požadovaného klientom

2.Spracovanie ročnej účtovnej závierky a podkladov pre priznanie dane z príjmu pravnických osôb

3. Účtovné poradenstvo

Viac informácií na samostatnej stránke Účtovné poradenstvo.

4. Rekonštrukcia a revízia účtovníctva

Ak potrebujete zrekonštruovať účtovníctvo z akéhokoľvek dovôdu, alebo pokiaľ nebudete veriť číslam, ktoré reportujete/vykazujete, radi ich pre vás zrevidujeme a skontrolujeme správnosť zaúčtovaných transakcií.

5. Externá spolupráca

Pokiaľ sa ocitnete v situácii, kedy budete riešiť nečakaný odchod svojho zamestnanca, prípadne jeho dlhodobú absenciu, pomôžeme vám a do vašej spoločnosti vyšleme nášho skúseného profesionála, zvyknutého rýchlo sa prispôsobiť novým požiadavkám klienta. Možnosť krátkodobej či dlhodobej spolupráce

6. Ukončenie činnosti a likvidácia spoločnosti

  • Ukončenie činnosti a likvidácia spoločnosti
  • Pokiaľ sa klient rozhodne skončiť podnikanie v Slovenskej republike, ponúkame komplexnú likvidáciu spoločnosti – náš tím odborníkov rôznych profesií (právnik, účtovníčka, účtovný supervisor, daňový poradca) zaistí všetky potrebné kroky počnúc zahájením a zápisom (rozhodnutie o zrušení spoločnosti) cez všetky účtovné závierky, súhlasy finančného úradu až po vymazanie spoločnosti z obchodného registra.
  • Postaráme sa o všetky právné, daňové a účtovné aspekty likvidácie a dosadíme osobu s právnickým vzdelaním, vhodnú pre výkon funkcie likvidátora.

Kontaktné osoby

Lenka Černohubá

Head of Accounting

+421 233 006 260

lenka.cernohuba@rsmsk.sk

Zanechajte nám kontakt

Meno a priezvisko*:
Telefón:*

Referencie