Likvidácia spoločnosti (a ukončenie činnosti odštepného závodu)

Likvidácia spoločnosti je jednou z možností, ako ukončiť vaše podnikanie. Predstavuje právny postup vedúci k ukončeniu podnikania, t. j. k zrušeniu a zániku podniku.

Bez ohľadu na to, z akého dôvodu chcete svoju spoločnosť zrušiť, buďte pripravení na to, že proces likvidácie je veľmi komplexný a časovo a administratívne náročný.

Likvidácia je proces zložený z administratívno-právnej, účtovnej a daňovej časti, takže je pri ňom nevyhnutná kooperácia a koordinácia všetkých týchto poradcov.

Je nutné dodržať predpísané termíny a riadne sa pripraviť na likvidáciu, zvoliť správny dátum vstupu spoločnosti do likvidácie a vyrovnať všetky záväzky spoločnosti.

V spolupráci s našimi účtovníkmi a daňovými poradcami sme pripravení poskytnúť vám kompletný poradenský servis a zabezpečiť hladký priebeh likvidácie vašej spoločnosti. Prevedieme vás celým procesom a všetko vám zrozumiteľne vysvetlíme.

Služba zahŕňa:

  • Počiatočnú konzultáciu.
  • Prípravu harmonogramu a plánovanie likvidácie.
  • Koordináciu celého procesu likvidácie.
  • Prípravu dokumentácie (právnej, daňovej a účtovnej).
  • Zvolanie valného zhromaždenia na vstup spoločnosti do likvidácie, oznámenie o vstupe do likvidácie.
  • Ukončenie aktivít z daňového a účtovného hľadiska.
  • Ukončenie zmluvných vzťahov.
  • Prípravu záverečnej správy likvidátora.
  • Výmaz bankových účtov.
  • Ukončenie likvidácie a výmaz spoločnosti z obchodného registra.

Zrušenie odštepného závodu

Ide proces likvidácie v mnohých smeroch podobný, o likvidácii však nejde, pretože odštepný závod nemá právnu subjektivitu. Pomôžeme vám s riadnym ukončením činnosti, prípravou súvisiacich dokumentov a následným výmazom odštepného závodu z obchodného registra.

Vaša kontaktná osoba

Anna Pačesová

Head of Corporate Services
Zobraziť detail